Pinalto LogoPinalto Oy, Heinolanpolku 1, 67600 Kokkola, p. 0400 485 904, arttu.siirila@pinalto.fi

PALVELUT

Pinalton palveluvalikoima kattaa monipuolisia saneeraus-, rakennus- ja remontointipalveluita. Kohteet toteutetaan osakokonaisuuksina tai kokonaisurakkana, jolloin työ tehdään alusta loppuun sopimuksen mukaisesti.

Kun työskentelemme kohteissa, mukana on aina erikseen laadittu pölynhallintasuunnitelma, jonka mukaan työtilat alipaineistetaan sekä pidetään siistinä HEPA-luokan rakennuspölyimureilla. Näin minimoidaan käyttäjien rasittuminen kohteissa. Jos rakennuspöly leviää käytössä oleviin tiloihin, ei ole järkeä tehdä mitään sisäilmaa parantavia toimia.

SISÄILMASANEERAUKSET

Kokonaisurakat voidaan toteuttaa osastoimalla ja sulkemalla tilat joissa tehdään korjauksia. Sisäilmaongelmia hajuhaitoista vakaviin hengityselimiä vaarantaviin kemikaaleihin pystytään korjaamaan huolellisella saneerauksella. Saneerauksia tehdään julkisiin tiloihin ja yksityistalouksiin.

Rakenteiden tiivistykset

Rakenteiden läpi ilmavirtauksien mukana kulkeutuvien,- kuitujen, mikrobiperäisten aineenvaihduntatuotteiden ja muiden haitta-aineiden hallintaa. Menetelminä käytämme vain Ardexin järjestelmiä sekä omia testattuja järjestelmiä. Tuotteiden käytöstä, testauksesta ja tiivistyskorjauksista on 13v kokemus.

Haitta-aineiden kapseloinnit, lämpökäsittelyt

Haitta-aineiden kapselointeja käytetään vain kohteissa joissa sille on erikseen hyvät perusteet, esim PAH yhdisteet tai kapilaarisen kosteuden ehkäisy. Emittoituvat haitta-aine yhdisteet ovat yleisimmin peräisin muovimattojen pehmitinaineista.

Yleisimmin meillä käytössä oleva turvallinen menetelmä haitta-aineiden alentamiseen / poistamiseen on lämpökäsittely.

Tiivistyskorjaukset ja Ilmanvaihto

Onnistunut sisäilma korjaus edellyttää aina ilmanvaihdon parantamista, säätämistä, nuohousta, ynm. toimia. Rakenteidentiivistyksen jälkeen on ehdottoman tärkeää että ilmanvaihto korjataan vastaamaan nykysäädösten tasoa. Koulurakenuksissa sekä yleisissä tiloissa joissa oleskelee paljon ihmisiä tulee ilmanvaihto säätää vastaamaan sisäilmastoluokituksen tasoa S2 jos mahdollista.

Asbestikartoitus ja asbestipurku

Suoritamme Asbesti PAH ja haitta-aine kartoituksia ja purkutöitä. Laki asbestipurkutöistä on muuttunut vuoden 2016 alusta henkilökuntamme on koulutettu lakimuutoksen johtosta. Työnjohto on osallistunut kattojärjestömme www.sapry.fi koulutukseen helsingissä ja tekee konsultointi töitä asiakkaillemme haitta-aine asioihin liittyen.

Kalustollamme voidaan alipaineistaa riittävällä huuhteluilmalla normaali asbestipurkutöissä n:600m2 suuruiset tilat yhdellä osastoinnilla. sekä krokidoliitti purkutöissä n:300m2 suuruiset tilat.

KORJAUSRAKENTAMISEN PALVELUT/PERUSKORJAUKSET

Suurten tai pienten rakennuskokonaisuuksien peruskorjaus osissa tai kokonaan.

Isotkin koulut/julkiset rakennukset voidaan peruskorjata ilman että toiminta kiinteistössä keskeytyy. Oikealla suunnittelulla ja ihmisten huomioonottamisella päästään jo pitkälle. Henkilökuntamme huolehtii ettei käyttäjille aiheudu kohtuutonta haittaa. Työaikaiset pölynhallinta/osastointi järjestelmät otetaan käyttöön ja niitä valvotaan tarvittaessa etäjärjestelmillä ympärivuorokauden.

LAADUNVARMISTUS

Rakenteita tiivistettäessä rakennuksen vuotoilmaluku voidaan selvittää tiiveysmittalaittein ennen ja jälkeen sisäilmakorjauksen. Vuotoilmareittejä tutkittaessa ja korjattaessa on eduksi hyvä rakennusfysiikan tuntemus. Käytämme töiden edetessä merkkisavulaitetteita, jotta vuotoreitit voidaan paikallistaa ja korjata.

Huippukalusto

Vuotoilmamittauksissa käytetään alan huippukalustoa kuten Retrotec Q4e ja Dräger merkkisavulaitteita ja vety-typpi-merkkiainelaitteita.

Laadun tae

Hyvän laadun tae muodostuu jo aiemmin tehdyistä kohteista, joista on hyviä kokemuksia sekä huolellisesta ja asiantuntevasta suunnittelu- ja tutkimustyöstä. Alueellamme toimii rakennusterveysasiantuntija Lasse Wargh, JW-Inspect Oy Ab, joka tekee tutkimuksia ja suunnitelmia.

BETONIN KORJAUS

Vaativia betoninkorjausurakoita purkutyöstä viimeistelyyn ja siivoukseen.
Kaikissa työvaiheissa käytämme vain parhaita työvälineitä sekä betonin korjaukseen pätevöitynyttä henkilökuntaa.

Julkisivu ja parvekesaneeraukset

Toteutamme julkisivu ja -parvekesaneerauksia sekä niihin liittyviä töitä. Parvekkeiden pinnoituksissa ja niihin liittyvissä betoninkorjaustöissä käytämme BY:n varmentamien tuoteselosteen omaavia tuotteita. Työt toteutetaan BY 41:n vaatimalla ammattitaidolla ja työn johto betoninkorjaustyönjohtajan pätevyydellä BY.

Jyrsintä ja hiontatyöt

Suoritamme betonilattioiden jyrsintä sekä hiontatöitä HTC-timanttihiomakoneilla sekä liimojen ja pinnoitteiden poistoja betonipinnoilta.

Ruiskutusbetonointi

Suoritamme betonin märkäruiskutusta ylitasoitettaviin sekä uudelleen profiloitaviin rakenteisiin.

Vaurioituneiden betonirakenteiden imeytys ja injektointi työt

Kohteissa joiden rakenteita ei kannata purkaa voidaan vaurioita lujittaa ja tiivistää imeyttämällä tai injektoimalla rakenteisiin epoksia.