Laatu

Pinalton toiminta on asiakaslähtöistä, asiantuntevaa ja korkealaatuista.

Tuotannon laatua seurataan hankekohtaisesti työnjohdon toimesta. Laadukkaan rakentamisen perustana on kuitenkin henkilöstön ammattitaito.

Pinalton laatujärjestelmä, eli toimintajärjestelmä koostuu työmaakohtaisista laatusuunnitelmista, yrityksen yhteisistä menettelyohjeista, palautteesta ja laatukäsikirjasta.

Toimintajärjestelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa ja dokumentoida yrityksen prosessit, sekä kerätä tieto laadun varmistuksen keinoista ja tavoitteista Pinalton työntekijöille ja asiakkaille. Laatujärjestelmä asettaa tavoitteita myös ympäristönäkökohtien ennakointiin ja riskien havaitsemiseen.

Työturvallisuus on keskeinen laatutavoite.

Avoin viestintä työyhteisössä ja hankkeiden osapuolten välillä on tärkeä osa toimintakulttuuriamme. Suuri osa rakennushankkeiden laatuvirheistä syntyy puutteellisen tiedonkulun seurauksena. Hyvä yhteistyö on laadun tuottamisen kriteeri.

Etsitkö rakennushankkeellesi toteuttajaa?