Sisäilmasaneeraukset

Kokonaisurakat voidaan toteuttaa osastoimalla ja sulkemalla tilat joissa tehdään korjauksia. Sisäilmaongelmia hajuhaitoista vakaviin hengityselimiä vaarantaviin kemikaaleihin pystytään korjaamaan huolellisella saneerauksella. Saneerauksia tehdään julkisiin tiloihin ja yksityistalouksiin.

Rakenteiden tiivistykset

Rakenteiden läpi ilmavirtauksien mukana kulkeutuvien,- kuitujen, mikrobiperäisten aineenvaihduntatuotteiden ja muiden haitta-aineiden hallintaa. Menetelminä käytämme vain Ardexin järjestelmiä sekä omia testattuja järjestelmiä. Tuotteiden käytöstä, testauksesta ja tiivistyskorjauksista on 13v kokemus.

Haitta-aineiden kapseloinnit, lämpökäsittelyt

Haitta-aineiden kapselointeja käytetään vain kohteissa joissa sille on erikseen hyvät perusteet, esim PAH yhdisteet tai kapilaarisen kosteuden ehkäisy. Emittoituvat haitta-aine yhdisteet ovat yleisimmin peräisin muovimattojen pehmitinaineista.

Yleisimmin meillä käytössä oleva turvallinen menetelmä haitta-aineiden alentamiseen / poistamiseen on lämpökäsittely.

Tiivistyskorjaukset ja Ilmanvaihto

Onnistunut sisäilma korjaus edellyttää aina ilmanvaihdon parantamista, säätämistä, nuohousta, ynm. toimia. Rakenteidentiivistyksen jälkeen on ehdottoman tärkeää että ilmanvaihto korjataan vastaamaan nykysäädösten tasoa. Koulurakenuksissa sekä yleisissä tiloissa joissa oleskelee paljon ihmisiä tulee ilmanvaihto säätää vastaamaan sisäilmastoluokituksen tasoa S2 jos mahdollista.

Asbestikartoitus ja -purku

Suoritamme Asbesti-, PAH- ja haitta-ainekartoituksia ja purkutöitä. Laki asbestipurkutöistä on muuttunut vuoden 2016 alusta henkilökuntamme on koulutettu lakimuutoksen johtosta. Työnjohto on osallistunut kattojärjestömme www.sapry.fi koulutukseen helsingissä ja tekee konsultointi töitä asiakkaillemme haitta-aine asioihin liittyen.

Kalustollamme voidaan alipaineistaa riittävällä huuhteluilmalla normaali asbestipurkutöissä n:600m2 suuruiset tilat yhdellä osastoinnilla. sekä krokidoliitti purkutöissä n:300m2 suuruiset tilat.

Etsitkö rakennushankkeellesi toteuttajaa?